Schönwasserpark

Het Schönwasserpark in Krefeld-Oppum is een 28 hectare groot park, dat in de 19e eeuw werd aangelegd als landschapspark.

In de 20e eeuw werd het uitgebreid naar het oosten en in 1924 nam het zijn huidige vorm aan. Het wordt beschouwd als het eerste volkspark in Krefeld met rechte paden, vijvers en groepen naaldbomen uit de hele wereld. Tegenwoordig is het park een beschermd monument en een aangewezen beschermd landschapsgebied. Helaas wordt het park door drie straten doorgesneden, waardoor het moeilijk is om het park als geheel waar te nemen.

In het westelijke deel grenst het park direct aan de Botanische Tuin. Dit is ook waar het huis schönwasser is gevestigd.

Schönwasserpark

Haus Schönwasser (Foto: © Stadtmarketing Krefeld)

Schönwasserpark

Der Schönwasserpark in Krefeld-Oppum ist ein 28 Hektar großer lang gestreckter Park, der im 19. Jahrhundert als Landschaftspark angelegt wurde.

Im 20. Jahrhundert wurde er nach Osten hin erweitert und 1924 seine heutige Form erhielt. Er gilt als erste Volksparkanlage Krefelds mit geraden Wegen, Teich und Gruppen von Nadelgehölzen aus aller Welt. Heute steht der Park steht unter Denkmalschutz und ist ausgewiesenes Landschaftsschutzgebiet. Leider wird der Park von drei Straßen zerschnitten, sodass eine Wahrnehmung des Parks als Ganzes erschwert wird.

Im westlichen Teil grenzt der Park direkt an den Botanischen Garten an. Hier liegt auch das Haus Schönwasser.

Schönwasserpark

Haus Schönwasser (Foto: © Stadtmarketing Krefeld)